Orthodontie algemene voorwaarden / huisregels

 

 1. De patiënt is op de hoogte van de duur, het verloop en een raming van de kostprijs van de orthodontische behandeling. Tevens werd aangehaald welke risico’s een behandeling kan inhouden. Behandelingen met blokjes duren gemiddeld 1,5 à 2,5 jaar. Dit zijn slechts indicaties waarin afwijkingen kunnen voorkomen.
 2.  Niet (tijdig) geannuleerde afspraken worden vergoed à ratio van 30€ (zonder terugbetaling).
 3.  Er wordt een goed mondhygiëne verwacht van de patiënt. Tanden niet gepoetst? Niet welkom bij de orthodontist. Je kan bij ons je tanden reinigen, maar zorg dat je tijdig aanwezig bent. Er worden geen behandelingen bij bloedend tandvlees (gingivitis) uitgevoerd.
 4.  Blokjes die loskomen worden herkleefd op een aparte afspraak (kostprijs 35€/bracket), meestal in de voormiddag. De patiënt krijgt een briefje mee voor school indien van toepassing. Blokje los? Bel de orthodontist en wacht niet tot aan je volgende afspraak.
 5.  Gelieve 5min. vóór het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn zodat de assistente het voorbereidende werk kan doen.
 6.  Indien de patiënt de behandeling eerder wenst stop te zetten, dienst van tevoren een verklaring getekend te worden waarin staat dat de orthodontist geen verantwoording draagt voor het tot dan bekomen resultaat.
 7.  Indien er niet tijdig of onvoldoende betaald wordt, wordt de behandeling stopgezet tot na betaling van de resterende saldo’s.
 8.  De maandelijkse controles worden in mate van het mogelijke na de schooluren uitgevoerd. Plaatsen en uitnemen van beugels gebeurt tijden de schooluren. Ook de langer durende consultaties, waarbij bijvoorbeeld blokjes worden bijgezet of vastgezet, worden tijdens de schooluren uitgevoerd.
 9.  Pet zittijd wordt slechts 1 behandeling uitgevoerd. Voor controle van gaatjes dient tijdig een apart afspraak gemaakt de worden, dit is op eigen verantwoordelijkheid.
 10.  Alle behandelingen buiten orthodontie behoren uiteraard niet tot het bestek (bv. mondonderzoek, vullingen, foto’s, reiniging…) en worden direct afgerekend.
 11.  Ouders of begeleiders wachten in de wachtkamer zodat de orthodontist zich optimaal kan concentreren op het werk. Vragen over het verloop van de behandeling kunnen op een aparte afspraak besproken worden.
 12.  De doelen, beperkingen, alternatieve behandelingen en risico’s zijn aan mij uitgelegd en ik verkies de behandeling zoals deze werd voorgesteld en volg het advies van de orthodontist op. Foto’s en andere documenten mogen gebruikt worden voor vakbladen, seminaries of andere professionele doeleinden.

Indien aan één of meerder voorwaarden niet voldaan wordt, kan de orthodontist niet garant staan om de behandeling op geplande tijdstip en /of aan geplande tarief af te werken.