Kronen en bruggen

Als een esthetische oplossing zich aandient of wanneer een tand te ver is aangetast en een vulling niet meer mogelijk is of onvoldoende houvast biedt, wordt de tand afgeslepen tot een kort stompje en wordt daarover een porseleinen kroon gecementeerd.  Een kroon wordt heel precies vervaardigd zodat het de vorm krijgt van de eigenlijk tand, afgestemd op de eigen tandkleur. Wanneer er één of meerdere tanden op rij ontbreken kunnen deze vervangen worden door een brug. Een brug bestaat minstens uit 2 kronen, met een tussendeel van kunsttanden die op de plaats van de open ruimtes komen.

Het vervaardigen van kronen en bruggen gebeurt ook in samenwerking met een tandtechnicus. Hiervoor zijn meerdere zittijden bij de tandarts nodig.

Kroon  Brug

 

Gewoonlijk wordt de omslepen tand tijdens dezelfde zitting, dus voor de patiënt huiswaarts keert, voorzien van een noodkroon, die de tandarts ter plaatse vervaardigt uit een kunsthars.

Deze tijdelijke kroon dient ervoor dat de tand, indien deze vitaal is, beschermd wordt tegen gevoeligheden. Bovendien zorgt deze noodkroon voor bescherming tegen breuken van de stomp en is zij tevens een esthetische oplossing op korte termijn.

Wanneer in een volgende zittijd de nieuwe kroon gepast wordt, dan neemt de tandarts de noodkroon, die met een zachte (vaselinebevattende) pasta of cement vastgezet is, voorzichtig af om deze na de pas weer terug te plaatsen. Als alles goedgekeurd is kan deze basis van de kroon verder opgebakken worden met porselein en afgewerkt.

Dit juweeltje kan in een laatste zitting nogmaals gepast worden. Indien alle partijen zowel pasvorm, uitzicht en relatie tot de omgevende tanden hebben goedgekeurd kan de kroon met definitief cement vastgezet worden.

Aan de linkerkant ziet men de beginsituatie, waar enkele tanden verloren zijn. Aan de rechterkant is dan het eindresulaat te zien waar door middel van een porseleinen brug de hiaten hersteld zijn.

In deze casus zien we voor en na herstel met porseleinen kroontjes.

Nog vragen? Neem dan contact op met de tandarts.

Hier zijn porseleinen bruggen geplaatst om slijtage van het bovenfront op te lossen.

Rechts het resultaat van kronen ter versteviging en verfraaiing van de donkere tanden links.