Corona maatregelen

Geachte patiënt,

Door de corona-problematiek, zal de manier waarop wij onze patiënten op een goede manier kunnen ontvangen en verzorgen, drastisch veranderen. COVID-19 wordt uitgescheiden via de mond, het risico op besmetting in de tandartspraktijk is dan ook zeer groot, zeker wanneer aerosolen geproduceerd worden tijdens behandelingen. Aerosolen zijn minutieuze kleine waterdruppels die als een wolk verspreid worden in de ruimte en die onder andere ontstaan bij behandelingen waarbij tandheelkundige boormachines met waterkoeling gebruikt worden, en/of tandsteen verwijderd wordt, en de water-luchtspuit gebruikt wordt. Maar ook bij gewoon niezen en hoesten worden deze waterdruppels verspreid.

Het is van groot belang dat u aandacht schenkt aan onderstaande punten, alvorens u op consultatie komt:

 • Draag steeds een mondmasker bij een bezoek aan de praktijk.
 • De praktijk is zodanig aangepast dat alle extra veiligheids- en hygiënemaatregelen zijn getroffen om u als patiënt veilig te kunnen behandelen. Dat betekent ook langere wachttijden tussen de consultaties door, en dus veel minder consultaties per dag.
 • Wij hebben een lange wachtlijst van patiënten af te handelen, en zullen deze afhandelen volgens graad van dringendheid.
 • Er zal gevraagd worden naar uw gezondheidstoestand. Hoesten-niezen-koorts-geur en/smaak verlies? Heeft u covid-19 doorgemaakt of bent u de laatste 14 dagen met iemand in contact geweest die de symptomen had of die de ziekte heeft doorgemaakt? Gelieve uw tandarts/assistente hierover zo volledig mogelijk te informeren.
 • Indien de tandarts het nodig acht kan hij u vragen op voorhand een swab-test te laten doen bij de huisarts. De resultaten zijn doorgaans een dag later bekend. Indien u positief test op COVID-19, kan u NIET behandeld worden in onze praktijk. U kan doorverwezen worden naar een corona-praktijk.
 • Zolang er nog geen vaccin op de markt is, zullen niet-noodzakelijke behandelingen beperkt worden.
 • Bent u in het buitenland geweest? Meld dit onmiddellijk aan de assistente/tandarts. Het is van groot belang het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden voor het welzijn van alle patiënten en de zorgverstrekkers.

 • Van iedere patiënt die op zijn/haar afspraak komt, wordt verwacht dat hij/zij thuis grondig de handen wast en tanden poetst en flost!
 • U dient zich aan te melden aan de parlofoon buiten, en buiten of in de auto te wachten tot we u een seintje geven dat u naar binnen mag om te behandelruimte te betreden. Zet altijd een mondmasker op.
 • Begeleiders mogen niet mee naar binnen (uitzondering is 1 ouder die een klein kindje vergezelt en zelf geen ziektesymptomen heeft).
 • Probeer geen deuren of andere voorwerpen aan te raken.
 • Gelieve er rekening mee te houden om toilet en poetsruimte niet te gebruiken, dit voor uw eigen veiligheid.
 • U zal gevraagd worden uw mond te spoelen met een H2O2 oplossing. Er zal u ook gevraagd worden de handen nogmaals te wassen, alsook na de behandeling.
 • U dient 1,5 meter afstand te houden van personeel/patiënten die u binnen de praktijk kruist.
 • Indien u moet hoesten of niezen, doe dit dan in uw elleboog of een wegwerp tissue.
 • Na de behandeling dient u de behandelruimte zo snel mogelijk te verlaten.
 • Er dient nog steeds ter plekke betaald te worden, maar enkel via bancontact. Wij nemen geen cash aan.
  Aangezien voor elke patiënt meer tijd nodig zal zijn, extra hygiëne maatregelen worden getroffen, extra apparatuur wordt gebruikt en speciale kledij moet worden aangeschaft, is de kans groot dat uw behandeling een beetje duurder zal zijn.

Vanaf maandag 11 mei 2020 kan u ons bellen voor een afspraak in het kader van bovenstaande tekst. Het is dus niet nodig dat u nu reeds belt voor een controleafspraak. Dit is nu niet aan de orde en komt later aan bod. Afspraken worden ook enkel telefonisch vastgelegd, niet aan het onthaal in de praktijk.

Eerst worden hoogdringende zaken aangepakt zoals abcessen, ontstekingen en ondraaglijke pijnen, die met geneesmiddelen niet te stillen zijn.

Daarna komen behandelingen aan bod, die noodzakelijk zijn om geen last te krijgen zoals af te werken kanaalvullingen, afgebroken tanden, gebroken beugels, uitgevallen vullingen waarvan pijn of last voortkomt, …

Tot slot komen behandelingen aan de beurt zoals vullingen, die op het programma staan maar nog geen last geven.

En indien alles terug normaal wordt kunnen de controles weer aan bod komen, wel te verstaan als de tandartsen de achterstand weggewerkt hebben.

Weet wel dat de minister enerzijds de orthodontische behandelingen en aanvraagtermijnen owv corona verlengt met 6 maanden. Dus een behandeling die bijvoorbeeld een aanvang moet nemen voor de leeftijd van 8,5 jaar, moet nu pas een aanvang nemen voor de leeftijd van 9 jaar.

Ook de routinecontroles mogen later uitgevoerd worden om in regel te blijven zodat u zich geen zorgen moet maken als er in een bepaald kalenderjaar geen controle zou gebeurd zijn.

Succes en tot ziens!